پاورپوینت كارآفريني


              نوع فایل power point   قابل ویرایش ۴۵ اسلاید   قسمتی از اسلایدها نقش های کارآفرینان (فلسفه وجودی کار آفرینی) عامل ایجاد و توزیع ثروت، برانگیزنده توسعه اقتصادی جامعه یا به عبارتی موتور رشد و توسعه اقتصادی . عامل اشتغا ل زایی . عا مل انتقا ل تکنولوژی . عا مل ترغیب و تشویق سرما یه‌گذا ری . عا مل شنا خت، ایجا د و گسترش بازارهای جدید . عا مل تعامل در اقتصاد پویا . عا مل تحول و  تجدید حیا ت ملی و محلی (کارآفرینی فرا تر از شغل و حرفه است، یک شیوه زندگی است) . کار آفرینی در مکاتب اقتصادی مکتب سنتی اتریش –  آ لمان : دو اقتصاددان تانن و شومپیتر شومپیتر ۱۹۳۴ : کارآفرین یک نوآور و  توسعه دهنده فنآوریهای بکار گرفته نشده می باشد. شومپیتر ۱۹۴۷ : کارآفرینان می خواهند به پاداشی برسند برموانع فائق آیند و شادی ناشی از خلق و  رضایت حاصل از  تجربه استادی در کار داشته باشند. شومپیتر ۱۹۵۱ : کارآفرین کسی است که کارآفرینی انجام می دهد که دیگر ا فرادی که در تجارت هستند قادر به انجام آن نمی باشند . او& …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *