دانلود تحقیق و بررسی فرش ترکمن


دانلود تحقیق و بررسی فرش ترکمن دانلود تحقیق و بررسی فرش ترکمن     تاریخچه فرش مختصری از تاریخچه فرش تعریف فرش ترکمنستان بافندگی ترکمن نشین قالی و قالیچه ترکمن قالیچه های ترکمن گلهای ترکمن استان مازندران‌. عشایر ترکمن ترکمنها : تاریخ و نقش قالی آنان مرد ترکمن و بافت قالی نیازجان و فرش ترکمن نیازجان و طرح و نقش در فرش ترکمن نیازجان و رنگ و فرش ترکمن فرش فروشان گنبد چه می گویند ؟ قالیچه‌های ترکمن صحرا    پیشگفتار « فرش در فرهنگ ترکمن ریشه در تاروپود هستی و زندگی ترکمن دارد. فرش ترکمن، زاده‌‌ی ذهن خلاق و اندیشه‌ی جستجوگر و دستهای آفریننده‌ی مادر است. مادر، با زبان دل و با دست‌های هنرمندش، فرش را زمینه و جلوه‌گر اندیشه‌اش کرد و با هر گره تمامی احساس و عاطفه و عشق مادرانه‌اش را به دخترش و به مردم ترکمن هدیه کرد. و در پایان برای زینت بخشیدن به قالی و اثبات حضور همیشگی خود در میان جلوه‌های گوناگون بافته‌اش، اثری از انگشتان خسته و خون‌بارش را بعنوان نمادی بنام گلین بارقاق به یادگار گذاشت. مادر، زندگی&zwn …

طرح توجيهي بسته بندي عسل به ظرفيت ۲۴۰ تن در سال


نام محصول: طرح توجيهي بسته بندي عسل به ظرفيت ۲۴۰ تن در سال تعداد صفحات: ۱۷ صفحه فرمت فایل: PDF حجم فایل زیپ:۷۰ کیلوبایت —————————————————— گزیده ای از محصول: ارتباط رنگ عسل با مزه آن :عسل با رنگ روشن مزه ملايمتري دارد ورنگهاي تيره مزه قوي و سنگين تري دارند ولي استثنائات زياد است مثلا عسل لاله درختي با رنگ روشن مزه اش سنگين است.مزه عسل :عسلهايي كه منبع گل آنها يك گل باشد مزه بسيار متغيري دارند و عسلهايي كه فروكتوز آنها زياد باشد بسيار شيرينند.به اين ترتيب گاهي چند عسل براي كسب يك شيريني و مزه مناسب مخلوط ميشوند. مزه عسل در زنبورستانهايي با چند گل متعادل تر است. كريستاله شدن عسل ( بلورزدن ) :كريستاله شدن عسل يعني اينكه عسل از حالت مايع به حالت نيمه جامد تبديل شود. اين پديده طبيعي وقتي رخ ميدهدكه يكي از سه قند فراوان عسل است از دامنه بالايي استاندارد آن بالاتر باشد. اين گلوكز با آب در عسل تبديل به گلوكز آبدار شده و هسته بلوروكريستال را تشكيل ميدهد.تمام عسلها بلور نميزنند ، برخي اصلا بلور نميزنند وبرخي مدت كمي بعد از توليد بلوري ميشوند. عسلي كه د …

دانلود طرح درس – کار و فناوری ششم – شبکه رشد(روش تفکر استقرایی)


              دانلود طرح درس – کار و فناوری ششم – شبکه رشد(روش تفکر استقرایی ) فرمت فایل (word) و قابل ویرایش  تعداد صفحات ۶ صفحه قسمتی از مجموعه اهداف هدف کلی:آشنایی با شبکه ملی مدارس ایران (رشد) و جستجوی اطلاعات اهداف جزئی: ۱-فراگیران باید بتوانند آدرس وب سایت رشد را در نوار آدرس بنویسد. ۲- فراگیران باید مفهوم جست و جو در وب را درک کند. ۳-فراگیران باید بتوانند با نحوه ی ذخیره کردن عکس و متن آشنا شوند. اهداف رفتاری ۱-منظور از آدرس وب چیست؟(دانشی) در کدام قسمت باید آدرس وب نوشته شود،آن را بنویسید.(مهارتی) ۲- مفهوم جست و جو در وب را توضیح دهید؟(دانشی) مراحل انجام جست و جو در وب را در کامپیوتر انجام دهید.(مهارتی) استفاده از اینترنت و شبکه رشد را برای پیدا کردن مطلب به خوبی یاد بگیرد.(نگرشی) ۳-مراحل ذخیره عکس را توضیح دهید؟(دانشی) مراحل ذخیره متن را در کامپیوتر انجام دهید.(مهارتی) این مراحل را به خوبی یاد بگیرند و از کار گروهی در این درس هم بهره ببرند.(نگرشی) …

دانلود طرح درس – کار و فناوری ششم – نقاشی بارایانه(روش کاوشگری علمی۹گام گانیه)


            دانلود طرح درس – کار و فناوری ششم – نقاشی بارایانه (روش کاوشگری علمی۹گام گانیه ) فرمت فایل (word) و قابل ویرایش  تعداد صفحات ۴ صفحه قسمتی از مجموعه اهداف کلی کشیدن نقاشی بارایانه هدف جزئی رنگ آمیزی زمینه نقاشی.کشیدن اشکال های مختلف.ذخیره کردن نقاشی اهداف رفتاری فراگیربایدبتواند یک صفحه بازی مانند شکل صفحه ۷طراحی کند.(مهارتی) فراگیربایدبتوانددرقسمت شکل ها بااشکال مناسب یک خانه بکشد.(مهارتی) فراگیربایداجزای رایانه رابشناسد.(دانشی) فراگیربایدبتواند رایانه راروشن کند وبرنامه ی نقاشی رااجراکند.(مهارتی) فراگیرباید بتواندنقاشی که کشیده است را ذخیره کند.(مهارتی) فراگیر باید ب تواندبا همکلاسی های خود همکاری کند.(نگرشی) فراگیر باید بتواند باذوق وعلاقه فراوا ن در یادگیری شرکت نماید.(نگرشی) وسایل وامکانات مورد نیاز -کارگاه آموزشی که برای هردونفردانش آموز یک رایانه داشته باشد. -پروژکتور -پرده نمایش نکات ایمنی واجرایی   …

دانلود طرح درس – کار و فناوری ششم – نقاشی بارایانه(روش کاوشگری علمی۹گام گانیه)


              دانلود طرح درس – کار و فناوری ششم – نقاشی بارایانه (روش کاوشگری علمی۹گام گانیه ) فرمت فایل (word) و قابل ویرایش  تعداد صفحات ۴ صفحه قسمتی از مجموعه اهداف کلی کشیدن نقاشی بارایانه هدف جزئی رنگ آمیزی زمینه نقاشی.کشیدن اشکال های مختلف.ذخیره کردن نقاشی اهداف رفتاری فراگیربایدبتواند یک صفحه بازی مانند شکل صفحه ۷طراحی کند.(مهارتی) فراگیربایدبتوانددرقسمت شکل ها بااشکال مناسب یک خانه بکشد.(مهارتی) فراگیربایداجزای رایانه رابشناسد.(دانشی) فراگیربایدبتواند رایانه راروشن کند وبرنامه ی نقاشی رااجراکند.(مهارتی) فراگیرباید بتواندنقاشی که کشیده است را ذخیره کند.(مهارتی) فراگیر باید ب تواندبا همکلاسی های خود همکاری کند.(نگرشی) فراگیر باید بتواند باذوق وعلاقه فراوا ن در یادگیری شرکت نماید.(نگرشی) وسایل وامکانات مورد نیاز -کارگاه آموزشی که برای هردونفردانش آموز یک رایانه داشته باشد. -پروژکتور -پرده نمایش نکات ایمنی واجرایی   …

دانلود طرح درس – هدیه های اسمانی ششم – راز موفقیت (روش ۹ گام گانیه)


                دانلود طرح درس – هدیه های اسمانی ششم – راز موفقیت (روش ۹ گام گانیه ) فرمت فایل (word) و قابل ویرایش  تعداد صفحات ۵ صفحه قسمتی از مجموعه هدف کلی: با مفهوم موفقیت اشنا شود. اهداف جزیی: دانش اموز با مفهوم تلاش اشنا شود. دانش اموز با مفهوم موفقیت اشنا شود. عوامل موفقیت را بشناسد. دانش اموز بتواند با مفهوم نظم اشنا شود. دانش اموز بتواند با مفهوم برنامه ریزی اشنا شود. اهداف رفتاری: دانش اموز بتواند چند ایه از تلاش را بیان کند.(دانشی) دانش اموز بتواند عوامل موفقیت را نام ببرد.(دانشی) ۳ عوامل موفقیت را بتواند در زندگی خود به کار ببندد.(مهارتی) بتواند نام چند تن از افراد موفق را نام ببرد وعلت موفقیت انها را بنویسد.(دانشی) با ایات و اشعاری درباره موفقیت اشنا باشد.(نگرشی) مفهوم تلاش را بفهمد.(نگرشی) مفهوم برنامه ریزی را بفهمد.(نگرشی)   …

دانلود طرح درس – هدیه های آسمانی ششم – راز موفقیت (روش ۹ گام گانیه)


                دانلود طرح درس – هدیه های آسمانی ششم – راز موفقیت (روش ۹ گام گانیه ) فرمت فایل (word) و قابل ویرایش  تعداد صفحات ۵ صفحه قسمتی از مجموعه هدف کلی: با مفهوم موفقیت اشنا شود. اهداف جزیی: دانش اموز با مفهوم تلاش اشنا شود. دانش اموز با مفهوم موفقیت اشنا شود. عوامل موفقیت را بشناسد. دانش اموز بتواند با مفهوم نظم اشنا شود. دانش اموز بتواند با مفهوم برنامه ریزی اشنا شود. اهداف رفتاری: دانش اموز بتواند چند ایه از تلاش را بیان کند.(دانشی) دانش اموز بتواند عوامل موفقیت را نام ببرد.(دانشی) ۳ عوامل موفقیت را بتواند در زندگی خود به کار ببندد.(مهارتی) بتواند نام چند تن از افراد موفق را نام ببرد وعلت موفقیت انها را بنویسد.(دانشی) با ایات و اشعاری درباره موفقیت اشنا باشد.(نگرشی) مفهوم تلاش را بفهمد.(نگرشی) مفهوم برنامه ریزی را بفهمد.(نگرشی)   …

دانلود طرح درس – کار و فناوری ششم – شبکه رشد(روش تفکر استقرایی)


              دانلود طرح درس – کار و فناوری ششم – شبکه رشد(روش تفکر استقرایی ) فرمت فایل (word) و قابل ویرایش  تعداد صفحات ۶ صفحه قسمتی از مجموعه اهداف هدف کلی:آشنایی با شبکه ملی مدارس ایران (رشد) و جستجوی اطلاعات اهداف جزئی: ۱-فراگیران باید بتوانند آدرس وب سایت رشد را در نوار آدرس بنویسد. ۲- فراگیران باید مفهوم جست و جو در وب را درک کند. ۳-فراگیران باید بتوانند با نحوه ی ذخیره کردن عکس و متن آشنا شوند. اهداف رفتاری ۱-منظور از آدرس وب چیست؟(دانشی) در کدام قسمت باید آدرس وب نوشته شود،آن را بنویسید.(مهارتی) ۲- مفهوم جست و جو در وب را توضیح دهید؟(دانشی) مراحل انجام جست و جو در وب را در کامپیوتر انجام دهید.(مهارتی) استفاده از اینترنت و شبکه رشد را برای پیدا کردن مطلب به خوبی یاد بگیرد.(نگرشی) ۳-مراحل ذخیره عکس را توضیح دهید؟(دانشی) مراحل ذخیره متن را در کامپیوتر انجام دهید.(مهارتی) این مراحل را به خوبی یاد بگیرند و از کار گروهی در این درس هم بهره ببرند.(نگرشی) …

دانلود طرح درس – هدیه های آسمانی ششم – دانش آموز نمونه(روش ۹ گام گانیه)


                دانلود طرح درس – هدیه های آسمانی ششم – دانش آموز نمونه(روش ۹ گام گانیه ) فرمت فایل (word) و قابل ویرایش  تعداد صفحات ۳ صفحه قسمتی از مجموعه اهداف اهداف کلی:آشنایی با آداب علم جویی و دانش آموزی انتظارات: بیان آداب علم جویی و دانش آموزی و تلاش برای رعایت آن ها اهداف جزیی: ۱٫ دانش آموزان با خصوصیات دانش آموز نمونه آشنا شوند.(دانش) ۲- دانش آموزان سعی کنند خصوصیات دانش آموزان نمونه را در خود ایجاد کنند.(مهارت) دانش آموزان باید بتوانند برای انجام کارهای خود برنامه ریزی کنند.(مهارت) دانش آموزان باید بتوانند به آموزنده علم خود احترام بگذارند.(نگرش) …

دانلود طرح درس – هدیه های آسمانی ششم – آداب زندگی (روش تفکر استقرایی)


                دانلود طرح درس – هدیه های آسمانی ششم – آداب زندگی (روش تفکر استقرایی) فرمت فایل (word) و قابل ویرایش  تعداد صفحات ۶ صفحه قسمتی از مجموعه هدف کلی: اشنایی با اداب معاشرت در زندگی اهداف جزیی: ۱٫دانش اموزان با انواع اداب معاشرت در زندگی اشنا شوند. اشنایی با شیوه ارتباط پیامبربا دیگران و تلاش برای الگو گیری اشنایی با پیام های قرانی درس   اهداف رفتاری :۱٫دانش اموزان بتوانند تعریف ساده ای از اداب را بیان کند.(دانشی) دانش اموزان بتوانند انواع اداب معاشرت را نام ببرند.(دانشی)         3 .دانش اموزان نسبت به انجام کار گروهی اشتیاق داشته باشند.(نگرشی)           4 .دانش اموزان نسبت به موضوع درس اشتیاق داشته باشد.(نگرشی)   دانش اموزان بتوانند برای یکی از پیام های قرانی درس یک داستان تصویری ترسیم کنند.(مهارتی) دانش اموزان بتوانند اداب درست زندگی را از نادرست تشخیص دهد.(مهارتی) مواد و وسایل مورد نیاز: برگه سفید، کت …